Администриране Сайт за поддръжка  |  Каталог  |  Администрация  
Модули Оплаты

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/authorizenet_cc_aim.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/authorizenet_cc_aim.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/authorizenet_cc_sim.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/authorizenet_cc_sim.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/chronopay.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/chronopay.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/ipayment_cc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/ipayment_cc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_direct.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_direct.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_express.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_express.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_standard.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_standard.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_uk_direct.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_uk_direct.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_uk_express.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/paypal_uk_express.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/sofortueberweisung_direct.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/sofortueberweisung_direct.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include(/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/worldpay_junior.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/glidedez/public_html/osc/includes/languages/bulgarian/modules/payment/worldpay_junior.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/glidedez/public_html/osc/admin/modules.php on line 128
Модули Порядок Сортировки Действие 
Authorize.net  
MODULE_PAYMENT_AUTHORIZENET_CC_AIM_TEXT_TITLE  
MODULE_PAYMENT_AUTHORIZENET_CC_SIM_TEXT_TITLE  
Кредитна карта 0  
MODULE_PAYMENT_CHRONOPAY_TEXT_TITLE  
Разплащане при доставка 0  
iPayment  
MODULE_PAYMENT_IPAYMENT_CC_TEXT_TITLE  
Чек/Паричен Ордер  
NOCHEX  
Система за разплащане PayPal  
MODULE_PAYMENT_PAYPAL_DIRECT_TEXT_TITLE  
MODULE_PAYMENT_PAYPAL_EXPRESS_TEXT_TITLE  
MODULE_PAYMENT_PAYPAL_STANDARD_TEXT_TITLE  
MODULE_PAYMENT_PAYPAL_UK_DIRECT_TEXT_TITLE  
MODULE_PAYMENT_PAYPAL_UK_EXPRESS_TEXT_TITLE  
2CheckOut  
PSiGate  
SECPay  
MODULE_PAYMENT_SOFORTUEBERWEISUNG_DIRECT_TEXT_TITLE  
MODULE_PAYMENT_WORLDPAY_JUNIOR_TEXT_TITLE  
Директория Модулей: /home/glidedez/public_html/osc/includes/modules/payment/
Authorize.net

Информация за кредитната карта за тест:

Номер на картата: 4111111111111111
Валидна до: Произволна дата

E-Commerce Engine Copyright © 2005 osCommerce
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License
Powered by osCommerce