Администриране Сайт за поддръжка  |  Каталог  |  Администрация  
 Опции товаров 
1 |
 ID   Название Опции   Действие 
 1   Color      
 2   Size      
 3   Model      
 4   Memory      
 5   Version      
 6  bg:  
en:  
  
 Значения для товара    
1 | 2 | >>
 ID   Название Опции   Значение Опции   Действие 
 1   Memory   4 mb      
 2   Memory   8 mb      
 3   Memory   16 mb      
 4   Memory   32 mb      
 5   Model   Value      
 6   Model   Premium      
 7   Model   Deluxe      
 8   Model   PS/2      
 9   Model   USB      
 10   Version   Download: Windows - English      
 14     bg:  
en:  
  
 Опции товаров    
<< | 1 | 2 |
 ID   Название Товара   Название Опции   Значение Опции   Цена   Префикс   Действие 
 11   Microsoft IntelliMouse Explorer   Model   USB   6.0000   +      
 27   Unreal Tournament   Version   Box: Windows - English   0.0000   +      
 26   Unreal Tournament   Version   Download: Windows - English   0.0000   +      
 28                   

E-Commerce Engine Copyright © 2005 osCommerce
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License
Powered by osCommerce