Текст

 


Дизеловите генератори на INMESOL с двигатели на IVECO са изключително надеждно и популярно решение за произвеждане на електроенергия и за аварийно захранване в най-голям диапазон от мощности. Двигатели на IVECO се конфигурират с алтернатори на италианския производител MECC ALTE с мощности от 30kVA до 795kVA. Генераторите се изработват с панели за ръчно или автоматично управление за старт-стоп и конторол на параметрите. Всички разполагат с вграден резервоар осигуряващ 8-10 часа автономна работа при пълно натоварване, но при необходимост могат да се вградят резервоари за много по-дълга работа без дозареждане. Шумозаглушителните кожуси осигуряват висока защита от прах, вода и влага, като осигуряват голямо затихване на шума отделян при работа. Генераторите от серията с мощност до 60кVA се предлагат  и с монофазен алтернатор!

Трифазни генератори с двигатели на IVECO и шумозаглушителни кожуси.