За нас
  
 Heavy Industries Engineering е компания с основна дейност в сферата на системите за резервирано електрозахранване. Приоритетна задача на фирмата е изграждане на цялостни решения по осигуряване на аварийно и непрекъсваемо токозахранване  в офис сгради, бизнес и телекомуникационни центрове, центрове за съхранение на данни, компютърни зали, хотели и инфраструктурни обекти.
Heavy Industries Engineering е официален вносител и сервиз на AEC и INMESOL, водещи европейски и световни лидери в производството на устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS) от последно поколение и дизелови генератори за автономно и аварийно електрозахранване. Компанията е вносител и на други електротехнически устройства и материали, като изправители, инвертори, високоволтови маслени трансформатори, батерии и други специализирани устройства.
При необходимост от стабилно и  резервирано електрозахранване с прецизни параметри, за осигуряване на Вашето оборудване, инженерите на Heavy Industries Engineering са на Ваше разположение. Ние можем да предоставим решения, изцяло съобразени с Вашия проект и необходимости. Наред с избора и доставката на подходящо оборудване, наши приоритети са пълния инженеринг по инсталацията и подръжката на всички устройства.