Услуги

Ние можем да осигурим Вашата алтернативна електроенергия!

  • Избор и предложение на ефективни решения с подходящи UPS устройства и дизелови генератори, съобразени изцяло с проекта и изискванията на клиента;
  • Доставка на UPS устройства и дизелови генератори до мястото на постоянната им експлоатация, както и на всички материали и съоръжения необходими за правилното им функциониране;
  • Монтаж и пускане в редовна експлоатация след извършване на всички тестове за нормална работа в зададени параметри;
  • Извършване на допълнителни инсталационни дейности необходими за нормалната експлоатация на оборудването, като изграждане на вентилационни системи за свеж и отработен въздух, димоотводи, силово и контролно окабеляване, локална климатизация и строително-монтажни работи.
  • Обучение и инструктаж на обслужващ персонал за работа с оборудването;
  • Гаранционна, извънгаранционна поддръжка и ремонт за осигуряване на безпроблемна работа в зададени параметри при удължен живот на оборудването;
  • Доставка на консумативи и резервни части;
  • Проект и преработка на съществуващи електроинсталации за частично или цялостно резервиране на електрозахранването с UPS устройства и дизелови генератори.