Екипът

  Мирослав Иванов, Графичен Дизайн

Опит: 3+ години опит в Графичния Дизайн като любител
4+ години професионален опит в Графичния Дизайн
3+ години професионален опит в Уеб Дизайна

Образование: Завършен курс по Графичен Дизайн във
Full Sail University Florida, USA
Бакалавър по Информационно Брокерство

 

 
  

 Веселин Иванов, Уеб Дизайн

Опит: 3+ години опит в Уеб Дизайна като любител
3+ години професионален опит в Уеб Дизайна

Образование: Завършен курс по Уеб Дизайн и Adobe Flash
към Home Learning College, Kent UK
Бакалавър по Информационно Брокерство

 

 

 Мария Ангелова, Уеб Дизайн

Опит: 2+ години опит в Уеб Дизайна като любител
1+ години професионален опит в Уеб Дизайна

Образование: Студент по Информационна Сигурност

 

 
  

 Ивайло Иванов, Графичен Дизайн

Опит: 6+ години опит в Графичния Дизайн като любител
3+ години професионален опит в Графичния Дизайн
1+ години професионален опит в Уеб Дизайна

Образование: Редица завършени курсове по Графична
Обработка, както в България, така и в чужбина.

 

  Николай Пресолски, PHP Developer

Опит: 2+ години опит в Програмирането като любител
5+ години професионален опит в програмиране на PHP

Образование: Студент по Информационно брокерство