Flash-template-store

Цени на GlideDesign Пакет

Кирилизиране на темплейта
Цялостна промяна на текстовата информация (бутони и страници)
Добавяне на до 20 графични изображения
Промяна на музикалния фон
Промяна на цветовата гама
Настройка формата за контакти
Регистрация в Google
Въвеждане на мета данни и ключови думи
Добавяне на брояч за посещенията на сайта

Цена 260 лв.


Допълнително ако желаете:

-Хост за 1 година.
-Домейн за 1 година.
-До 50 e-mail-а от типа вашетоиме@вашиятсайт.com.
-Поддръжка за първия месец.

Цена 70 лв.


Ако нямате нужда от цял пакет

Кирилизиране на страница и цялостна промяна на текстовата информация (за една страница). Цена 30 лв.
Смяна името на бутон без да се сменя броя на бутонитe................................................Цена 15 лв.
Смяна изгледа на менюто(Цветова гама)..........................................................................Цена 50 лв.
Смяна на изображение в тялото на сайта (за едно изображение)..........................................Цена 15 лв.
Смяна на всички фрази във флаш интро..................................................................................Цена 75 лв.

Анимирани сайтове | Комбиниран статичен/анимиран | Статични | Промоции | Е-магазини

Copyright © 2007 Glide Design All rights reserved.