Публикуване на обяви

 

Чрез услугата "Публикуване на обяви" Ви предоставяме рекламиране на Вашия бизнес в множество български сайтове, портали и каталози.

Посредством публикуването на Вашия сайт в съответните сайтове, Вие получавате множество допълнителни рекламни позиции, чрез които потенциални клиенти могат да достигнат до Вас.
Друг плюс на услугата е създаването на външни връзки към сайта Ви, което силно спомага за оптимизацията и класирането на сайта на по-добри позиции в Google и другите търсещи машини.Ценови пакети за "Публикуване на обяви"

 

 

 

 

 

 * Публикации в 20 Интернет Сайта всяка седмица

 * 80 публикации месечно

 * Рекламно съобщение (обява)

 * Възможност за добавяне на снимков материал

 * Контактна информация

 * Уеб адрес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Публикации в 30 Интернет Сайта всяка седмица

 * 120 публикации месечно

 * Рекламно съобщение (обява)

 * Възможност за добавяне на снимков материал

 * Контактна информация

 * Уеб адрес

 

 

   

 

 

 

 

 

 * Публикации в 60 Интернет Сайта всяка седмица

 * 240 публикации месечно

 * Рекламно съобщение (обява)

 * Възможност за добавяне на снимков материал

 * Контактна информация

 * Уеб адрес

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 * Публикации в 100 Интернет Сайта всеки ден

 * 3000 публикации месечно

 * Рекламно съобщение (обява)

 * Възможност за добавяне на снимков материал

 * Контактна информация

 * Уеб адрес