Поддръжка на уеб сайтове

 

Всеки уеб сайт има нужда от поддръжка и актуализация, за да бъде полезен за потребителите си и да продължи да бъде ефективен за бизнеса.


Предлаганата от нас поддръжка е разделена в 3 секции


1. Техническа поддръжка на сайта

- Ежедневно копие на сайта (backup)
- Осигуряване непрестанна работа на сайта
- Коригиране на евентуални проблеми по моментната функционалност на сайта
- Поддръжка на email сървъра
- Неограничено пространство за съхраняване и архив на email кореспонденцията
- Създаване и конфигуруране на нови email акаунти
- Възстановяване на сайта при евентуални сривове на сървъра


• Месечен абонамент – 24 лв. с вкл. ДДС
• Минимален срок на договора – 1 година

 


2. Управление на съдържанието на сайта

- Промяна на текстове и снимки
- Ежедневно добавяне на Новини
- Добавяне, редакция и премахване на продукти, страници, категории и др.


• Месечен абонамент – определя се на база часове работа по сайта
• Минимален срок на договора – 6 месеца

 


3. Допълнителни функционални промени

- Добавяне на нови функционалности
- Промени по дизайна на сайта


• Месечен абонамент – определя се на база часове работа по сайта
• Минимален срок на договора – 6 месеца

 

Горните пакети могат да бъдат комбинирани според нуждите на Вашият сайт