SOLENER контролери
Модел   Дисплей напрежение, V ток, А температурен сензор
AVA аналогов не 12/24 10/20 не
DSS10 цифров не 12/24 10/30 да
DSS30 цифров не 12/24 10/30 да
DSS48 цифров не 12/24 10/30 да
DSD30  цифров 2X16 12/24 (48) 30/50 (40) да
DSD48 цифров 2X16 12/24 (48) 30/50 (40) да
DSP цифров LCD 2X16 12/24 30 да
SD цифров LCD 4X16 12/24/48 30 да
Isotel цифров LCD 4X16 12/24/48 30-330 да