S&C (2,5 -20МVA / СН)

 

 

Мощност, W Напрежение, V Ток
номинален А късо съединение кА
1000/1000 до 2500/2000 300 до 600 до 3000 65 стандартно

 

за средно напрежение

Мощност, W Напрежение, кV Ток
номинално BIL номинален А късо съединение кА
2.5/2.0 до 20/16 4,16 60 600 или 1200 16.0, 1 цикъл
13,8 95
25 125 300 или 600 10.0, 5 цикъла
34,5 150