ORTEA VEGA (0.3-15kVA)

 

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори VEGA (+15% / -25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
70-15/25 0,7 230 4 230 3 >95 12 17
200-15/25 2 230 11 230 8 >96 12 24
400-15/25 4 230 23 230 17 >97 12 29
500-15/25 5 230 29 230 22 >97 12 42
700-15/25 7 230 40 230 30 >97 12 48
1000-15/25 10 230 58 230 43 >97 12 56

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори VEGA (+15% / -35%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
50-15/35 5 230 3 230 2 >95 10 17
150-15/35 1,5 230 10 230 6 >96 10 24
300-15/35 3 230 20 230 13 >97 10 29
400-15/35 4 230 27 230 17 >97 10 42
500-15/35 5 230 33 230 22 >97 10 48
700-15/35 7 230 47 230 30 >97 10 56

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори VEGA (+15% / -45%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
30-15/45 0,3 230 2,3 230 1,3 >95 8 17
100-15/45 1 230 8 230 4 >96 8 24
200-15/45 2 230 16 230 8 >97 8 29
300-15/45 3 230 24 230 13 >97 8 42
400-15/45 4 230 31 230 17 >97 8 48
500-15/45 5 230 39 230 22 >97 8 56

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори VEGA (±20% /±15%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
70-20 0,7 230 3,8 230 3 >94 12 16
100-15 1 230 5 230 4 >94 16 16
200-20 2 230 11 230 9 >96 12 23
250-15 2,5 230 12,5 230 11 >96 16 23
400-20 4 230 22 230 17,5 >97 12 28
500-15 5 230 25 230 22 >97 16 28
500-20 5 230 28 230 22 >98 12 41
700-15 7 230 35 230 31 >98 16 41
700-20 7 230 39 230 31 >98 12 47
1000-15 10 230 50 230 44 >98 16 47
1000-20 10 230 54 230 44 >98 12 55
1500-15 15 230 75 230 65 >98 16 55

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори VEGA (±30% /±25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
30-30 0,3 230 2 230 1,3 >96 8 16
50-25 0,5 230 3 230 2,2 >96 10 16
100-30 1 230 6,2 230 4 >97 8 23
150-25 1,5 230 9 230 6,5 >97 10 23
200-30 2 230 12,4 230 9 >98 8 28
300-25 3 230 18 230 13 >98 10 28
300-30 3 230 18,6 230 13,5 >98 8 41
400-25 4 230 23 230 17,5 >98 10 41
400-30 4 230 24,8 230 18 >98 8 47
500-25 5 230 29 230 22 >98 10 47
500-30 5 230 31 230 22 >98 8 55
700-25 7 230 41 230 31 >98 10 55