ORTEA TAURUS(800-5000kVA)

 

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори TAURUS (±15%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
1600-15 1600 400 2720 400 2312 >98 80 7200
2000-15 2000 400 3400 400 2890 >98 80 7900
2500-15 2500 400 4250 400 3613 >98 80 8600
3150-15 3150 400 5355 400 4552 >98 80 10800
4000-15 4000 400 6800 400 5780 >98 80 11300
5000-15 5000 400 8500 400 7225 >98 80 13800

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори TAURUS (±20%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
1250-20 1250 400 2258 400 1806 >98 60 7200
1600-20 1600 400 2890 400 2312 >98 60 7900
2000-20 2000 400 3613 400 2890 >98 60 8600
2500-20 2500 400 4516 400 3613 >98 60 10800
3150-20 3150 400 5690 400 4552 >98 60 11300
4000-20 4000 400 7225 400 5780 >98 60 13800

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори TAURUS (±25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
1000-25 1000 400 1927 400 1445 >98 48 7200
1250-25 1250 400 2408 400 1806 >98 48 7900
1600-25 1600 400 3083 400 2312 >98 48 8600
2000-25 2000 400 3854 400 2890 >98 48 10800
2500-25 2500 400 4817 400 3613 >98 48 11300
3150-25 3150 400 6069 400 4552 >98 48 13800

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори TAURUS (±30%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
800-30 800 400 1651 400 1156 >98 48 7200
1000-30 1000 400 2064 400 1445 >98 48 7900
1250-30 1250 400 2580 400 1806 >98 48 8600
1600-30 1600 400 3303 400 2312 >98 48 10800
2000-30 2000 400 4129 400 2890 >98 48 11300
2500-30 2500 400 5161 400 3613 >98 48 13800

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори TAURUS (+15% / -25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
1250-15/25 1250 400 2408 400 1806 >97 60 7920
1600-15/25 1600 400 3083 400 2312 >97 60 7900
2000-15/25 2000 400 3854 400 2890 >97 60 8600
2500-15/25 2500 400 4817 400 3613 >97 60 10800
3150-15/25 3150 400 6069 400 4552 >97 60 11300
4000-15/25 4000 400 7707 400 5780 >97 60 13800

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори TAURUS (+15% / -35%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
1000-15/35 1000 400 2223 400 1445 >97 48 8280
1250-15/35 1250 400 2778 400 1806 >97 48 9085
1600-15/35 1600 400 3557 400 2312 >97 48 9890
2000-15/35 2000 400 4446 400 2890 >97 48 12420
2500-15/35 2500 400 5558 400 3613 >97 48 13000
3150-15/35 3150 400 7003 400 4552 >97 48 13800