ORTEA GEMINI (0.5-10kVA)

Монофазни напрежителни стабилизатори GEMINI

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
E50 0,5 230 3 230 2 >98 2 8
E100 1 230 5 230 4 >98 2 10
E200 2 230 11 230 9 >98 2 20
E400 4 230 21 230 17 >98 2 25
E500 5 230 27 230 22 >98 2 27
E1000 10 230 52 230 43 >98 2 51