* Електронен Магазин

* Уникален дизайн според тематиката на магазина

* Въвеждане на до 20 продуктови категории

* Въвеждане на до 100 продуктови подкатегории

* Вграждане на панел за администриране

* Вграждане на система за разплащане

* Въвеждане на текстов материал

* Вграждане на графични изображения

* Обработка на графични изображения

* Вграждане на брояч за посещенията

* Безплатен домейн за 1 година

* Безплатен хостинг за 1 година

* Безплатна поддръжка за първите 2 месеца

* До 100 фирмени email-а

* SEO Оптимизация

* Регистрация в Google

 

Цена 1390 лв. без ДДС