* Статичен Уеб Сайт

* Дизайн съобразен със сферата на дейност

* Създаване на до 5 страници

* Вграждане на до 10 графични изображения

* Въвеждане на текст в неограничен брой страници

* Вграждане на брояч за посещенията на сайта

* Безплатен домейн за 1 година

* Безплатен хостинг за 1 година

* До 20 фирмени email-а

* Регистрация в Google

 

Допълнително към пакета

Дизайн на Лого

Реклама в Google

Реклама в Интернет