Цени за управление на реклама в Google

 


  пакет
BASIC
GOLD
PLATINUM
  период
1 месец
6 месеца
12 месеца
  цена на месец
70 лв.
60 лв.
50 лв.

Посочените цени са с ДДС и не включват бюджета към Google

 

 

Създаването и управлението на рекламата в Google включва

 

1. Проучване на ключови думи

- Търсене и избиране на подходящи ключови думи за вашия профил чрез съответния софтуер.
- Създаване на разнообразни комбинации и фрази от ключовите думи чрез използване на специално пригодени за тази цел програми.
- Комбиниране на всички фрази със селата, градовете, районите, държавите, където предлагате вашите продукти или услуги.
- Проучване на най-популярните и вероятни грешки, които се допускат в ключовите думи и прибавяне на тези думи към вече създадените кампании.
- Групиране на ключовите думи в специални групи, наречени Ad Groups (рекламни групи).

2. Създаване на рекламни групи

- Разпределяне на дневния бюджет по най-подходящия и ефективен начин между различните рекламни групи.
- Създаване на специално насочени реклами към продуктите във всяка рекламна група.
- Насочване на рекламите от всяка група към страницата от вашия уебсайт, където се предлага съответния продукт и/или услуга.
 
3. Писане на реклами

- Проучване на конкурентни реклами, за да съобразим вашите с насоките на пазара.
- Създаване на списък с думи и фрази, които са най-подходящи за вашия бизнес и същевременно атрактивни.
- Писане на реклами за всяка рекламна група.
- Настройване на защита срещу измамни кликове върху вашите реклами.

4. Тестване и оптимизация

- Създаване на нови рекламни групи с популярните ключови думи и създаване на подходяща реклама за всяка от тях. - Проучване и анализ на целия профил със специален софтуер и извършване на необходимите промени за оптимизацията му.
- Преконструиране на кампаниите, където е необходимо
- След набиране на съответната информация за представянето и ефективността на рекламите, тези които не са достатъчно ефективни се заменят с нови.

5. Оптимизацията включва:

- Ежедневно наблюдение и анализ на статистиката от предоставения софтуер
- Извършване на необходимите промени

 

Реклама в Google